تبلیغات
جوشکاری - مبانی طبقه بندی روشهای جوشکاری و الکترود


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

مبانی طبقه بندی روشهای جوشکاری و الکترود

نوشته شده توسط:محمد گل گل جم
سه شنبه 5 دی 1391-01:28 ب.ظ

1. مبانی طبقه بندی روشهای جوشکاری

انواع فرایند های متداول جوشکاری ساختمانی به شرح زیر است :

جوش قوس الکتریکی با الکترود روکشدار (SMAW)

جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز(GMAW)

جوش قوس الکتریکی زیرپودری(SAW)

روشهای جوشکاری بر حسب نوع منبع حرارت ،نحوه حفاظت محل جوش از اتمسفر محیط و نوع الکترود از نظر مصرفی یا غیر مصرفی بودن ،تقسیم بندی می شوند.

1. انواع قوس الکتریکی در جوشکاری

بسته به ذوب الکترود و یا عدم ذوب آن ،دو نوع قوس الکتریکی وجود دارد:

اگر الکترود از جنس کربن یا تنگستن باشد ، هنگام ایجاد قوس الکتریکی ذوب نمی شود و قوس یا الکترود را غیر مصرفی می گویند.

اگر الکترود نقطه ذوبی مشابه فلز پایه داشته باشد والکترود ذوب شده به عنوان فلز جوش به مصرف برسد و بصورت قطرات مذاب از آن جدا شده و به حوضجه جوش منتقل شود ، این قوس یا الکترود را مصرفی می گویند.

جوش قوس الکتریکی با الکترود روﭘوش دار Shielded Metal Arc Welding (SMAW )

الف.مزایای جوشکاری با الکترود روﭘوش دار:

تجهیزات نسبتاً ساده ، ارزان و قابل حمل

گاز محافظ (دود) که از سوختن مواد روﭘوش الکترود حاصل می شود نسبت به فرایند هایی که با گاز محافظ جداگانه محافظت می شوند ، به وزش باد ، حساسیت کمتری دارد.

کاربرد گسترده ای دارد ( خال جوش زنی ، جوشهای منقطع، جوشهای پیوسته).

در نواحی با دسترسی محدود نیز قابل استفاده است.

برای جوشکاری بیشتر فلزات و آلیاژها مناسب است.

قادر به تولید جوشهای با کیفیت بالا می باشد.

ب. معایب جوشکاری با الکترود روﭘوش دار:

نرخ رسوب در مقایسه با جوشکاری قوسی با سیم جوش قرقره ای(GMAW) و یا جوشکاری قوسی با سیم جوش توپودری ،کم است.

بخاطر نیاز به تعویض الکترود ( قطع قوس ، دور ریز ته الکترود ، قرار دادن الکترود جدید در انبر) پیوستگی جوشکاری مقدور نمی باشد.

جوش با لایه ای از سرباره پوشیده شده که بایستی بعد از تمام کردن هر پاس ، سرباره از روی جوش پاک شود.

قطبیت در جوشکاری:

دو نوع قطبیت در جوشکاری با جریان مستقیم (DC) وجود دارد :

الف . قطبیت مستقیم DCSP یا DCEN یا جریان مستقیم و اتصال الکترود به قطب منفی
ب. قطبیت معکوس DCRP یا DCEPیا جریان مستقیم و اتصال الکترود به قطب مثبت

انتخاب نوع جریان جوشکاری:

استفاده از جریان مستقیمِِDC مزایایی نسبت به جریان متناوب AC به شرح زیر دارد :

- انتقال فلز از الکترود به حوضچه جوش در حالت الکترود مثبت ، یکنواخت تر است.

- در روش می توان از شدت جریان های کم استفاده کرد.

- همه نوع الکترود را در روش جوشکاری دستی می توان بکار برد.

- شروع قوس راحت تر است.

- نگهداری قوس با طول کوتاه آسانتر است.

- در وضعیت های غیر از تخت ، نظیر افقی ، عمودی و بالا سری عملیات جوشکاری آسانتر است.

- جوشکاری ورق های نازک با روش DC بهتر انجام می گیرد.

الکترود های جوشکاری

الکترودهای جوشکاری با قوس الکتریکی از دو قسمت مفتول و روکش تشکیل شده اند.

وظایف مفتول

هدایت جریان الکتریکی

تامین فلز پرکننده درز جوش

وظایف روکش الکترود :

پایدار کننده قوس

ایجاد اتمسفر گازی و سرباره محافظ و جلوگیری از نفوذ گازهای مزاحم نظیر N² ¸ ² Oبه حوضچه مذاب

انجام واکنش های سرباره ، فلز مذاب و گاز ، عمل تصفیه یا اضافه کردن عناصر آلیاﮊی به حوضچه جوش

تامین شکل گرده جوش بصورت بر آمده و صافی مورد نظر با استفاده از خاصیت ویسکوزیته و کشش سطحی سرباره

کاهش سرعت سرد شدن حوضچه جوش

پایین آوردن نقطه ذوب و خارج کردن نا خالصی ها از حوضچه جوش

تقسیم بندی الکترود ها:

الکترود ها بر اساس نوع پوشش ، جنس مفتول و ضخامت پوشش طبقه بندی می شوند.

الف. طبقه بندی الکترود ها بر اساس جنس مفتول:

الکترود های با مفتول فولاد زنگ نزن

الکترود های با مفتول فولاد کم کربن

الکترود های با مفتول نیکلی

الکترود های با مفتول آلومینیمی

و...

ب. طبقه بندی الکترودها بر اساس نوع پوشش :

الکترودها با پوشش بازی یا قلیایی

الکترودها با پوشش روتیلی

الکترودهای روتیلی با پودر آهن

الکترودها با پوشش سلولزی

ج.طبقه بندی الکترودها بر اساس ضخامت پوشش:

الکترودها با پوشش نازک

الکترودها با پوشش متوسط

الکترودها با پوشش ضخیم

الکترودها با پوشش خیلی ضخیم

شناسایی الکترودها

الکترودها به دو طریق شناسایی می شوند :

الف. سیستم رنگ در ته مفتول با استفاده از مشخصات سازندگان الکترود

ب. استفاده از روش نامگذاری یک آیین نامه شامل چند عدد و حرف که با توجه به نوع استاندارد مورد نظر، روش شناسایی متفاوت است.

روش شناسایی الکترودها در آیین نامه AWS A5.1

الف. حرف E قبل از یک عدد چهار یا ﭙنج رقمی EXXXXX منظور الکترود است که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ب. عدد دو یا سه رقمی بعد از حرف E مشخص کننده حداقل استحکام کششی فلز جوش بر حسب کیلو پوند بر اینچ مربع است.

ج. دومین عدد از سمت راست مشخص کننده وضعیت مجاز جوشکاری است که الکترود برای آن وضعیت طراحی شده است. بطور مثال الکترود با این کد EXX1X برای تمام وضعیت های جوشکاری قابل استفاده است.

منظور از عدد 1

الکترود در همه وضعیت ها قابل استفاده است

EXX1X

منظور از عدد2

الکترود ففط در وضعیت های تخت و افقی قابل استفاده است

EXX2X

منظور از عدد3

الکترود فقط در وضعیت تخت قابل استفاده است

EXX3X

منظور از عدد4

الکترود در همه وضعیت ها به جز عمودی سر بالا قابل استفاده است

EXX4X


در عدد آخر سمت راست مشخص کننده چندین عامل نظیر نوع جریان و قطبیت مورد استفاده

(AC-DCSP-DCRP) و همچنین نوع ترکیبات پوشش الکترود است . به عنوان مثال آیا در پوشش الکترود، پودر آهن وجود دارد یا خیر؟ و نیز آیا الکترود کم هیدروژن است ؟و یا هر دو .

مثال طبقه بندی الکترودها مطابق آیین نامه AWS A5.1

  1. تمام حالات مقاومت کششی جوش بر حسب
  2. تخت و افقی 1000 پوند بر اینج مربع (هر1000
  3. تخت پوند بر اینچ مربع تقریبا معادل 7/0
  4. تمام حالات بجز عمودی سر بالا کیلوگرم بر میلیمتر مربع است)

رقم

نوع روپوش

نوع برق

0

سلولز، سدیم - اکسید آهن

DCRP

1

سلولز- پتاسیم

DCRP, AC

2

تیتان - سدیم

DCSP,AC

3

تیتان - پتاسیم

DCSP, DCRP,AC

4

پودر آهن - تیتان

DCSP, DCRP,AC

5

کم هیدروژن - سدیم

DCRP

6

کم هیدروژن - سدیم

DCRP, AC

7

پودر آهن - اکسید آهن

DCSP, AC

8

پودر آهن - کم هیدروژن

DCRP, AC


مشخصات انواع الکترودها:

الف. الکترودهای روتیلی معمولی

قوس ملایم ، قدرت نفوذ متوسط ، شدت جریان و حرارت ورودی کم ، مشکلات سوختگی و سوراخ شدن کمتر است.

برای مصارف عمومی ،برای جوشکاری ورق های نازک فولادی در همه حالات با کد EXX13, EXX12 به کار می روند.

این الکترودها با جریان متناوب و مستقیم قابلیت جوشکاری دارند.

ب. الکترودهای روتیلی با پودر آهن

- دارای روکش ضخیم محتوی پودر آهن است،

- کاربرد در جوشکاری گوشه و جوش شیاری عمیق است،

- با طول قوس کوتاه به راحتی کار می کند،

- میزان رسوب زیاد و پاک کردن سرباره جوش به راحتی انجام می شود،

- بریدگی کنار جوش کم است،

- عمق نفوذ زیاد نیست،

- ظاهر جوش بسیار صاف و سطح جوش تخت تا کمی محدب است ،

- این الکترودها با کد EXX14 ,EXX24 ,EXX27 ,EXX28 مشخص می شوند.

ج.الکترودهای سلولزی

- دارای قابلیت انجماد سریع فلز جوش است،

- برای جوشکاری سربالا،عمودی سرازیر و بالاسری (سقفی )مناسب است ،

- دارای قوس قوی و نفوذی است .

- با جریان یکسو و قطبیت معکوس بکار می رود،

- سرباره کم و خط جوش تخت است ،

- الکترود E6010 با جریان DC و الکترود E6011 با هر دو جریان DC یا AC بکار می رود.

د. الکترودهای کم هیدروژن ( قلیایی )

- الکترودهای کم هیدروژن حداقل هیدروژن را در فلز جوش باقی می گذارد.

- با کدهای 5 یا 6 یاEXXX8 مشخص می شوند.

- کاربرد این نوع الکترودها برای فولادهای پر کربن ، فولاد کم آلیاژ فولاد سختی پذیر است. در صورت وجود بار دینامیکی و ضخامت بیش از 25 میلیمتر استفاده از این نوع الکترود ، توصیه می شود

راههای ورود هیدروژن به جوش :

1-رطوبت جذب شده در پوشش الکترود ،

2-آب موجود در مواد چسپنده تشکیل دهنده پوشش ،

3-تجزیه ترکیبات اورگانیکی که همراه با آب یا هیدروژن در ترکیباتی نظیر سلولز وجود دارد ،

4-آب تبلور همراه کریستالها.

جوشکاری قوس الکتریکی زیر پودری Submerged Arc Welding (SAW)

1-ویژگیهای روش جوشکاری زیر پودری

قوس الکتریکی بین مفتول و قطعه کار در زیر پودر بر قرار می شود.

نفوذ جوش در این روش از همه بالاتر است .

جوش از کیفیت یکنواخت تر و بالا تری بر خوردار است.

جوشکاری بصورت ممتد قابل انجام است ، لذا بازدهی جوشکاری بالا است.

چون جوشکاری بصورت اتوماتیک انجام می شود لذا کیفیت جوش بالاتر خواهد بود.

ظاهر سطح جوش بهتر است.

دود جوش کم است.

اشعه قوس رویت نمی شود.

جهت بالا بردن خواص مکانیکی جوش جنس مفتول باید کمی آلیاژی باشد.

برای جلوگیری از زنگ زدگی مفتول سطح مفتول روکش مس دارد.

2-معایب روش جوشکاری زیر پودری

برای ورقهای نازک مناسب نیست.

جوشکاری فقط در حالت تخت و افقی قابل انجام است.

هزینه تجهیزات بالاتر است.

محل درز اتصال در حین جوشکاری قابل کنترل نیست

جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز Gas Metal Arc Welding (GMAW)

1- ویژگیهای روش جوشکاری تحت حفاظت گازGMAW) )

قوس الکتریکی بین مفتول فلزی توپر با قطعه کار تحت حفاظت گاز محافظ نظیر آر گون و یا دی اکسید کربن انجام می شود.

جوشکاری بصورت نیمه اتوماتیک و اتوماتیک قابل انجام است.

به علت عدم وجود گل جوش ،عیب حبس سربار ه را نخواهیم داشت.

برای جوشکاری ورق های نازک مناسب است.

جوشکاری میتواند بصورت ممتد صورت گیرد ،لذا کیفیت جوش بالاتر خواهد بودو بازدهی جوشکاری نیز افزایش می یابد.

برای جلوگیری از زنگ زدگی مفتول فولادی سطح مفتول روکش مسی پوشاننده شده است.

جهت بالا بردن خواص مکانیکی جوش جنس مفتول باید کمی آلیاژی باشد.

جوشکاری در وضعیت های مختلف تخت ،افقی ،عمودی و سقفی امکان پذیر است.

مولد جوشکاری مورد استفاده از نوع رکتیفایر با سیستم ولتاژ ثابت و نوع قطعیت DCEP است.

2-معایب روش جوشکاری تحت حفاظت گازGMAW))

جوشکاری اغلب در محیط های بسته قابل انجام است.

امکان جوشکاری در فواصل دور از دستگاه جوش وجود ندارد.

هزینه تجهیزات بالاتر است.

برای ورق های خیلی ضخیم مناسب نیست.

انواع اتصال:

در ساخت سازه های فولادی جوشی ،اتصالات مختلفی وجود دارد که از نظر شکل اتصال می توان آنها را به انواع زیر تقسیم بندی کرد.

الف . اتصال لب به لب ( Butt Joint)

ب. اتصال روی هم (Lap joint)

ج.اتصال کنج ( Corner joint)

د.اتصال سپری Tee joint) )

ه. اتصال لبه ای یا پیشانی (Edge joint)

انواع جوش :

الف . جوش شیاری ( Groove Weld)

ب . جوش گوشه Fillet Weld))

ج. جوش انگشتانه Plug Weld))

د. جوش کام Slot weld))

فصل 2

عیوب جوش و پیچیدگی اعضای جوشی

عیوب اصلی جوش

1. روی هم افتادگی Overlap

2. بریدگی کناره جوش Undercut

3. آخال های سربار ه Slag inclusion

4. ذوب ناقص Lack of fusion (L.O.F)

5. تخلخل Porosity

6. نفوذ ناقص (L.O.P) Lack of penetration

7. ترک در جوش Crack

8. لکه قوس Arc-Strike

9. پاشش یا جرقه زیاد Spatter

10. چاله جوش Crater

over lap یا روی هم افتادگی

الف . تعریف

نقصی در کنار یا ریشه جوش که به علت جاری شدن فلز بروی سطح فلز پایه و یا پاس جوش قبلی ایجاد می شود بدون اینکه ذوب و اتصال مناسب با آن ایجاد شود. این عیب می تواند اثری مانند بریدگی کناره جوش داشته باشد و یک منطقه تمرکز تنش ناشی از عدم یکنواختی در جوش ایجاد شود.

ب . علت

1. سرعت حرکت کمتر از حالت نرمال یا طبیعی

2. زاویه نادرست الکترود

3. استفاده از الکترود با قطر بالا

4. آمپراﮊ خیلی کم
نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

buy cialis from usa
دوشنبه 3 تیر 1398 01:38 ق.ظ

Amazing a lot of helpful facts.
cialis for daily use cialis 20mg cialis 05 viagra vs cialis vs levitra cialis for daily use how do cialis pills work cialis daily new zealand cialis professional from usa cialis online where do you buy cialis
http://kleo.icati-youth.org/groups/reactive-hypoglycemia-and-weight-training-a-person-are-should-be-eating-154379604/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:49 ب.ظ
You have made some really good points there. I checked on the internet for more information about
the issue and found most people will go along with
your views on this website.
cialis australia org
یکشنبه 2 تیر 1398 09:53 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
discount cialis generic for cialis canadian discount cialis what is cialis cialis super kamagra female cialis no prescription cialis authentique suisse tadalafilo get cheap cialis viagra cialis levitra
https://5tf.de/bionativeketopills983558
یکشنبه 2 تیر 1398 03:25 ق.ظ
Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and effort
to put this article together. I once again find myself personally spending way too
much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!
order internet cialis
شنبه 1 تیر 1398 02:15 ق.ظ

Amazing quite a lot of good data.
enter site 20 mg cialis cost canada discount drugs cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 10 doctissimo cialis generique cialis super acti where to buy cialis in ontario only now cialis for sale in us tadalafil 20mg cialis great britain
http://ticaspont.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:59 ق.ظ

With thanks. Fantastic information!
cialis uk next day compare prices cialis uk cialis generico in farmacia cialis manufacturer coupon side effects of cialis non 5 mg cialis generici tesco price cialis safe dosage for cialis cialis 20mg preis cf only now cialis 20 mg
http://smeserov.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:31 ب.ظ

With thanks. A good amount of write ups!

generic cialis soft gels cialis 20 mg price cialis best we use it 50 mg cialis dose buying brand cialis online where do you buy cialis buy original cialis cialis australian price only best offers cialis use rezeptfrei cialis apotheke
http://noinimul.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:06 ب.ظ

Truly lots of good data.
cialis pills cialis dosage amounts cialis price in bangalore viagra cialis levitra wow cialis 20 cialis official site cialis generico cialis prezzo in linea basso tadalafil tablets where do you buy cialis
http://tiatiale.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:38 ق.ظ

Seriously a good deal of very good information!
cialis coupons where cheapest cialis tesco price cialis we choice cialis uk cialis generico online how to buy cialis online usa cialis dose 30mg cialis australian price cialis generico postepay purchasing cialis on the internet
http://worlhardne.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

Appreciate it, Quite a lot of advice!

enter site 20 mg cialis cost cialis sans ordonnance rezeptfrei cialis apotheke we use it 50 mg cialis dose preis cialis 20mg schweiz pastillas cialis y alcoho buy online cialis 5mg cialis generisches kanada only best offers cialis use tadalafil
http://whigeschvi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:28 ب.ظ

You said it nicely..
overnight cialis tadalafil tarif cialis france generic cialis pro can i take cialis and ecstasy buy cialis online legal cialis para que sirve cialis lilly tadalafi recommended site cialis kanada cialis 05 cialis dosage amounts
http://waldburnnigh.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:34 ب.ظ

You reported it wonderfully!
non 5 mg cialis generici cialis et insomni tadalafil cialis coupons printable canadian cialis cialis 50 mg soft tab where cheapest cialis buy cialis cheap 10 mg cialis name brand cheap cialis 30 day sample
http://schumothez.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:31 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
buy brand cialis cheap tadalafil 10 mg generic cialis at walmart cialis side effects the best choice cialis woman cialis prices in england cialis herbs only here cialis pills chinese cialis 50 mg how to purchase cialis on line
order cialis by phone
جمعه 24 خرداد 1398 03:50 ق.ظ

Thanks, Ample postings!

non 5 mg cialis generici cialis generico en mexico we choice cialis uk cialis generika cialis daily new zealand prezzo cialis a buon mercato cialis prezzo in linea basso pastillas cialis y alcoho cialis herbs cialis tablets
cialis tadalafil cheapest online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:54 ب.ظ

Amazing data. With thanks.
purchase once a day cialis cialis alternative cialis generico online enter site very cheap cialis how does cialis work comprar cialis 10 espa241a wow look it cialis mexico cialis lowest price cialis sicuro in linea acquisto online cialis
http://itvilli.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

Cheers, Lots of data!

cialis cuantos mg hay cialis kamagra levitra 200 cialis coupon cialis generico postepay click now cialis from canada generic cialis levitra preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg scheda tecnica we choice free trial of cialis acquisto online cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:05 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis generika in deutschland kaufen cilas cialis reviews cialis generique 5 mg cialis official site acheter cialis kamagra cialis pills cialis with 2 days delivery compare prices cialis uk brand cialis generic
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

Cheers! A lot of write ups.

online cialis cialis dosage buying cialis on internet miglior cialis generico cialis 5 mg free cialis buy cialis uk no prescription viagra cialis levitra rezeptfrei cialis apotheke we use it cialis online store
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 04:00 ب.ظ

Excellent tips. Regards!
cialis daily dose generic canadian discount cialis cialis kaufen bankberweisung recommended site cialis kanada low dose cialis blood pressure buy cialis online legal cialis daily reviews cialis kaufen bankberweisung acquistare cialis internet cialis generique
http://sibcbt.ru/bijsk
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:00 ب.ظ
スーパーコピーブランド,ブランド時計コピー日本専門店
https://www.richmondhood.com/product/48059/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:58 ب.ظ
人気レディース&メンズブランドバッグコピー品がセール!
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:54 ق.ظ

You actually said that perfectly.
drugs for sale online online pharmacies buy vistagra online safe canadian viagra canadian online pharmacies legal drugs for sale usa top rated canadian pharmacies online pharmacy canada canada drug how safe are canadian online pharmacies
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulprofil
شنبه 17 فروردین 1398 08:49 ق.ظ
ルイヴィトンブランドコピー
soft tab cialis
شنبه 25 اسفند 1397 04:23 ق.ظ
Remarkable things here. I am very glad to see your article.
Thank you so much and I'm looking forward to touch
you. Will you please drop me a e-mail?
pc-podpora.mzf.cz
پنجشنبه 29 آذر 1397 10:45 ب.ظ
I'm trulу enjoying the design and layout of yoսr site.
It's a very easy on the eyss which mɑkes it mսch more рleasant
for me to come here and visit more often. Dіd you hire out a developer to create your theme?
Great work!
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:59 ب.ظ

Very good material. Thank you!
cialis usa cost cialis tadalafil cialis 05 generic cialis tadalafil low cost cialis 20mg what is cialis weblink price cialis online cialis cialis 30 day sample acheter cialis kamagra
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
prices for cialis 50mg price cialis wal mart pharmacy chinese cialis 50 mg buy cheap cialis in uk cialis qualitat how to buy cialis online usa cialis pills boards get cheap cialis cialis 5 mg buy recommended site cialis kanada
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:11 ب.ظ

Many thanks. I like it.
cialis online holland india cialis 100mg cost get cheap cialis acheter cialis meilleur pri buy cheap cialis in uk free generic cialis cialis online nederland buy cheap cialis in uk cialis soft tabs for sale tarif cialis france
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Kudos, Numerous forum posts!

cialis generika in deutschland kaufen cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg generic cialis review uk recommended site cialis kanada tadalafilo buy cialis online legal cialis prices cialis wir preise buy cialis online cheapest
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:18 ب.ظ

Valuable content. Kudos.
click here take cialis where cheapest cialis cuanto cuesta cialis yaho only best offers cialis use buying brand cialis online cialis wir preise buying cialis overnight cialis generico en mexico buying cialis on internet cialis for sale south africa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30