تبلیغات
جوشکاری - جوشکاری تیگ


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

جوشکاری تیگ

نوشته شده توسط:محمد گل گل جم
دوشنبه 27 آذر 1391-01:59 ب.ظ

در جوشكارى قوسى گاز خنثى با الكترود تنگستن یا به عبارتى جوشكارى
قوس الكتریكى بین الكترود غیر مصرفى و قطعه كار پدید مى آید. جوشكارى
با ذوب شدن لبه قطعات كار توسط قوس و در صورت نیاز استفاده از سیم
برقرار (HF) جوش، انجام مى شود. در این فرآیند، قوس با تخلیه فركانس بالا
مى شود، اما در دستگاه هاى طراحى شده عمل ایجاد قوس با تخلیه الكتریكى
ولتاژ بالا صورت مى گیرد تا میزان تداخل امواج الكترو مغناطیسى به حداقل
برسد. این عمل باعث یونیزه شدن محیط گازى اطراف قوس و جارى شدن جریان
الكتریكى مى شود. با برقرارى اتصال بین الكترود و قطعه كار بصورت استارت
نیز مى توان قوس را فعال نمود. براى جلوگیرى از صدمه دیدن الكترود، LIFT
هنگام اتصال الكترود و قطعه كار، جریان الكتریكى را كاهش مى دهند
براى جوشكارى در تمام موقعیت ها مناسب است و از آن TIG فرآیند
مى توان براى جوشكارى ورقه هاى نازك چند میلیمترى و كمتر نیز استفاده
سهولت كنترل قوس، وجود یك ،TIG نمود. از ویژگى هاى قابل توجه فرآیند
منبع حرارتى قدرتمند و متمركز و همچنین قابلیت كنترل آسان مقدار مواد
فرآیندى ایده TIG ، افزودنى در طول جوشكارى مى باشد. با توجه به این مزایا
آل براى كاربردهاى ظریف و دقیق روى فلزاتى با ضخامت هاى متنوع، جوشكارى
در شرایط خاص و جوشكارى داخل لوله مى باشد
جریان متناوب از AC جریان مستقیم و -DC به لطف وجود قابلیت انتخاب نیروى
براى جوشكارى هر نوع فلزى مى توان استفاده كرد. جریان مستقیم رایج TIG
و مناسب ترین جریان براى انواع فلزات TIG ترین جریان مصرفى در فرآیند
آهنى از قبیل آلیاژهاى منیزیم ، تیتانیوم ، مس و نیكل مى باشد.
به منظور افزایش قابلیت تطبیق پذیرى فرآیند با انواع فلزات ، با استفاده
از تنظیمات ویژه اى، مى توان جریان الكتریكى را به نحوه دلخواه تغییر داد.
تنظیم توابع و پارامترهاى جوشكارى در انواع فرآیندها و كاربردها استفاده
مى شود. توابعى چون جریان ثابت، جریان پالس ، جوشكارى 2 یا 4 مرحله اى
سطحى،شیب صعودى و نزولى جریان، پیش گاز، پس گاز و سایر موارد. از
اغلب براى جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن استفاده AC - جریان متناوب
اكثراً داراى موج سینوسى شكل مى باشد كه در آن نیمه AC مى شود. جریان
مثبت موج وارد اكسید آلومینیوم شده و نیمه منفى موج فرآیند جوشكارى را
اجرا می کند

 
 
 
 
 

جوشكارى تیگ GTAW “TIG”
مبناى فرآیند TIG (Tungsten Inert Gas)حضور دائمى قوس الكتریكى میان الكترود غیرمصرفى و قطعه كار مى باشد. تنگستن غیرمصرفى یا تنگستن خالص، آلیاژى با نقطه ذوب حدود3370 درجه سانتیگراد است؛ حوضچه مذاب نیز توسط گاز خنثى مانند آرگون محافظت مى شود.براى ممانعت از ورود تنگستن به اتصالات، الكترود هرگز نباید با قطعه كار تماس مستقیم داشته باشد. به همین خاطر معمولاً منابع تغذیه این فرآیند، مجهز به یك وسیله قوس زنى هستند كه میان نوك الكترود و قطعه كار عملیات تخلیه الكتریكى ولتاژ بالا فركانس بالا را انجام مى دهد. بنابراین فضاى گازى اطراف قوس یونیزه شده و قوس بدون هیچ گونه اتصال بین قطعه كار و الكترود ایجاد شده و برقرار مى ماند.براى كاهش آلودگى تنگستنى، استارت را به شیوه دیگرى نیز مى توان انجام داد. در این شیوه كه به آن Lift Arc مى گویند به فركانس بالا نیاز نیست. تنها كافى است یك اتصال كوتاه اولیه با جریان پایین، بین الكترود و قطعه كار ایجاد شود. بعد با بالا بردن الكترود، قوس ایجاد شده و جریان تا رسیدن به مقادیر از پیش تنظیم شده بالا مى رود.بسیار مهم است كه براى افزایش كیفیت جوشكارى در انتهاى درز، شیب نزولى جریان به دقت كنترل شود. همچنین ضرورى است كه بعد از خاموش شدن قوس، گاز تنگستن كماكان به مدت چند ثانیه در حوضچه مذاب جریان داشته باشد. پیش تنظیم دو جریان جوشكارى و سوئیچ آسان بین آن دو در میان جوشكارى در بسیارى از موقعیت هاى اجرایى بسیار مثمر ثمر مى باشد.
قطبیت جوشكارى
قطبیت مستقیم – جریان مستقیم ) ) D.C.S.P-
است كه فرسایش الكترود را كاملاً كاهش مى دهد. چرا كه در قطب آند TIG رایج ترین و مطمئن ترین قطبیت مورد در جوشكارى
(قطعه كار)هفتاد درجه حرارت متمركز مى شود. حوضچه هاى جوش عمیق و باریك، سرعت حركت بالا و مصرف حرارت پایین از دیگر ویژگى هاى این قطبیت مى باشند. براى جوش بیشتر مواد، به جز آلومینیوم ، آلیاژهاى آن و منیزیم، از این قطبیت استفاده مى شود.
قطبیت معكوس – جریان مستقیم ) ) D.C.R.P-
از قطبیت معكوس براى جوشكارى آلیاژهاى داراى یك لایه اكسید نسوز با درجه ذوب بالا در مقایسه با فلزات استفاده مى شود. به
علت افزایش فرسایش الكترود، از جریان بالا استفاده نمى شود
پالس ( قطبیت مستقیم پالس – جریان مستقیم ) D.C.S.P-
برخوردارى از جریان مستقیم پالس، در شرایط اجرایى خاص، باعث كنترل بهینه عرض و عمق حوضچه مذاب مى شود. پالس هاى پیك
قوس را برقرار نگه مى دارد. با این روش اجرایى، مى توان صفحات نازك تر (lb) حوضچه جوش را شكل مى دهند و جریان پایه (lp)
فلزى را بدون دفرمه شدن جوشكارى كرد. ضمن این كه احتمال ایجاد ترك گرم و نفوذ گاز نیز كاهش مى یابد. با افزایش فركانس
قوس نازك تر، متمركزتر و پایدارتر شده و كیفیت جوش روى صفحات نازك فلزى افزایش چشمگیرى مى یابد. ،(MF)
استیل و مس TIG -جوشكارى
فرآیند تیگ، براى جوشكارى فولادهاى آلیاژى و فولاد كربنى مخصوصا در دورهاى اولیه جوشكارى لوله و جوشكارى كه از نماى جوش در آن از
ضرورى است. (D.C.S.P) اهمیت بالایى برخوردار است، مناسب مى باشد.در این حالت استفاده از قطبیت مستقیم
-آماده سازى لبه ها: باید لبه ها به دقت تمیز و آماده جوشكارى شوند.
-انتخاب و آماده سازى الكترود: توصیه مى شود از الكترودهاى تنگستن تریم (% 2 تریم – قرمز رنگ) یا تنگستن سدیم یا تنگستن لانتانیم
با قطرهاى زیر استفاده گردد:
نوك الكترود را باید به حالتى كه در تصویر نشان داده شده، تمیز كرد.
مواد پركننده:
میله هاى مواد پركننده باید داراى خصوصیات مكانیكى قابل مقایسه با فلز پایه باشند. از نوارهایى كه از جنس فلز پایه است استفاده نكنید، چرا كه مى تواند منجر به ورود ناخالصى به كار و كاهش كیفیت جوشكارى شود.
گازهاى محافظ :
معمولاً از آرگون خالص 99/99 % استفاده می شود
اورین الكتریك GTAW منابع تغذیه
اورین الكتریك ، نوآورى اصلى ویژگى هاى خاص و شكل موج مى باشد كه این خصوصیات باعث سهولت AC/DC در دستگاه هاى جدید
اورین الكتریك، قابلیت جوشكارى با جریان AC/DC هر چه بیشتر جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن شده است. تمام منابع تغذیه
موج مربعى را دارا هستند كه این ویژگى باعث ایجاد جوشى تمیزتر و با كیفیت تر مى شود و بدین صورت مقدار جریان الكتریكى AC
تمیزكننده به نسبت جریان الكتریكى جوشكارى، كاهش مى یابد
در حالى كه در دستگاه هاى معمولى، از % 50 جریان براى تمیزكارى و از% 50 جریان براى جوشكارى استفاده مى شود. در دستگاه هاى
اورین الكتریك، از % 35 جریان براى تمیز كارى و % 65 آن براى جوشكارى استفاده مى شود كه حتى این نسبت را نیز با استفاده از
ویژگى بالانس دستگاه هاى اورین الكتریك مى توان تغییر داد. دستگاه هاى جوشكارى موج مربع اورین الكتریك، باعث كاهش حرارت
تورچ و الكترود و افزایش سرعت هاى جوشكارى مى شوند
بهبود خاصیت قوس زنى مى باشد پس از تثبیت قطر الكترود، این تابع، با توجه ، AC/DC دیگر ویژگى پیش بینى شده در دستگاه هاى
به فرآیندهاى مصرفى قبلى، جریان الكتریكى مناسب براى قوس زنى را در اختیار دستگاه قرار مى دهد. این خصوصیت مانع بیش از
حد گرم شدن اتصال و باقى ماندن اثر تنگستن روى قطعه كار شده و سبب افزایش پایدارى قوس مى شود
شما مى توانید شدت قوس را با توجه به شرایط ،AC با استفاده از دیگر خصوصیت دستگاه هاى اورین الكتریك، یعنى تنظیم فركانس
جوشكارى، افزایش یا كاهش دهید. منابع تغذیه اورین الكتریك به منظور تامین كلیه ملزومات جوشكارى با انواع الكترودهاى تنگستن
در رنجهاى متنوع تولید مى گردند. MMA و الكترودهاى روكشدار TIG مذاب
قابلیت هاى ممتاز دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك بدین جا ختم نمى گردند. عملكرد عالى و ثبات دستگاه در هنگام استفاده
مستمر در دماهاى بالا بدلیل استفاده از بهترین مواد و طراحى مناسب، سیستم حفاظتى كامل، قابلیت انتخاب برنامه هاى جوشكارى،
با توجه به جنس مواد جوش، سوئیچ تیگ الكترود، سوئیچ ریموت كنترل وكنترل پیوسته جریان، رگلاتورهاى AC/DC كلید انتخاب حالت
با عملكرد عالى براى پایدارى قوس، امكان جوشكارى با جریان HF پیش جریان و پس جریان، اتصال جوشكارى پیوسته و منقطع ، واحد
ثابت و مستقل از نوسانات جوشكارى، امكان كنترل الكتریكى پالس براى حصول جوش با بهترین كیفیت و چندین و چند قابلیت دیگر،
همگى بر توانمندى و كیفیت دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك صحه مى گذارند
براى اطمینان از عملكرد صحیح دستگاه در انواع شرایط محیطى متفاوت، دستگاه هاى اورین الكتریك تحت انواع آزمایشات و مراقبت
هاى ویژه قرار مى گیرند
معادل استاندارد بین المللى ) EN60974- تمام منابع تغذیه اورین الكتریك در زمینه ایمنى الكتریكى مطابق با استاندارد اروپایى 1
و در زمینه ایمنى عملكرد در هنگام مصرف نیز با EN و در زمینه سازگارى الكترومغناطیسى، با استاندارد اروپایى 50199 ( IEC 974-1
استاندارد هاى اتحادیه اروپا تست و بررسى مى گردند


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر