تبلیغات
جوشکاری - جوشکاری تیگ


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

جوشکاری تیگ

نوشته شده توسط:محمد گل گل جم
دوشنبه 27 آذر 1391-12:59 ب.ظ

در جوشكارى قوسى گاز خنثى با الكترود تنگستن یا به عبارتى جوشكارى
قوس الكتریكى بین الكترود غیر مصرفى و قطعه كار پدید مى آید. جوشكارى
با ذوب شدن لبه قطعات كار توسط قوس و در صورت نیاز استفاده از سیم
برقرار (HF) جوش، انجام مى شود. در این فرآیند، قوس با تخلیه فركانس بالا
مى شود، اما در دستگاه هاى طراحى شده عمل ایجاد قوس با تخلیه الكتریكى
ولتاژ بالا صورت مى گیرد تا میزان تداخل امواج الكترو مغناطیسى به حداقل
برسد. این عمل باعث یونیزه شدن محیط گازى اطراف قوس و جارى شدن جریان
الكتریكى مى شود. با برقرارى اتصال بین الكترود و قطعه كار بصورت استارت
نیز مى توان قوس را فعال نمود. براى جلوگیرى از صدمه دیدن الكترود، LIFT
هنگام اتصال الكترود و قطعه كار، جریان الكتریكى را كاهش مى دهند
براى جوشكارى در تمام موقعیت ها مناسب است و از آن TIG فرآیند
مى توان براى جوشكارى ورقه هاى نازك چند میلیمترى و كمتر نیز استفاده
سهولت كنترل قوس، وجود یك ،TIG نمود. از ویژگى هاى قابل توجه فرآیند
منبع حرارتى قدرتمند و متمركز و همچنین قابلیت كنترل آسان مقدار مواد
فرآیندى ایده TIG ، افزودنى در طول جوشكارى مى باشد. با توجه به این مزایا
آل براى كاربردهاى ظریف و دقیق روى فلزاتى با ضخامت هاى متنوع، جوشكارى
در شرایط خاص و جوشكارى داخل لوله مى باشد
جریان متناوب از AC جریان مستقیم و -DC به لطف وجود قابلیت انتخاب نیروى
براى جوشكارى هر نوع فلزى مى توان استفاده كرد. جریان مستقیم رایج TIG
و مناسب ترین جریان براى انواع فلزات TIG ترین جریان مصرفى در فرآیند
آهنى از قبیل آلیاژهاى منیزیم ، تیتانیوم ، مس و نیكل مى باشد.
به منظور افزایش قابلیت تطبیق پذیرى فرآیند با انواع فلزات ، با استفاده
از تنظیمات ویژه اى، مى توان جریان الكتریكى را به نحوه دلخواه تغییر داد.
تنظیم توابع و پارامترهاى جوشكارى در انواع فرآیندها و كاربردها استفاده
مى شود. توابعى چون جریان ثابت، جریان پالس ، جوشكارى 2 یا 4 مرحله اى
سطحى،شیب صعودى و نزولى جریان، پیش گاز، پس گاز و سایر موارد. از
اغلب براى جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن استفاده AC - جریان متناوب
اكثراً داراى موج سینوسى شكل مى باشد كه در آن نیمه AC مى شود. جریان
مثبت موج وارد اكسید آلومینیوم شده و نیمه منفى موج فرآیند جوشكارى را
اجرا می کند

 
 
 
 
 

جوشكارى تیگ GTAW “TIG”
مبناى فرآیند TIG (Tungsten Inert Gas)حضور دائمى قوس الكتریكى میان الكترود غیرمصرفى و قطعه كار مى باشد. تنگستن غیرمصرفى یا تنگستن خالص، آلیاژى با نقطه ذوب حدود3370 درجه سانتیگراد است؛ حوضچه مذاب نیز توسط گاز خنثى مانند آرگون محافظت مى شود.براى ممانعت از ورود تنگستن به اتصالات، الكترود هرگز نباید با قطعه كار تماس مستقیم داشته باشد. به همین خاطر معمولاً منابع تغذیه این فرآیند، مجهز به یك وسیله قوس زنى هستند كه میان نوك الكترود و قطعه كار عملیات تخلیه الكتریكى ولتاژ بالا فركانس بالا را انجام مى دهد. بنابراین فضاى گازى اطراف قوس یونیزه شده و قوس بدون هیچ گونه اتصال بین قطعه كار و الكترود ایجاد شده و برقرار مى ماند.براى كاهش آلودگى تنگستنى، استارت را به شیوه دیگرى نیز مى توان انجام داد. در این شیوه كه به آن Lift Arc مى گویند به فركانس بالا نیاز نیست. تنها كافى است یك اتصال كوتاه اولیه با جریان پایین، بین الكترود و قطعه كار ایجاد شود. بعد با بالا بردن الكترود، قوس ایجاد شده و جریان تا رسیدن به مقادیر از پیش تنظیم شده بالا مى رود.بسیار مهم است كه براى افزایش كیفیت جوشكارى در انتهاى درز، شیب نزولى جریان به دقت كنترل شود. همچنین ضرورى است كه بعد از خاموش شدن قوس، گاز تنگستن كماكان به مدت چند ثانیه در حوضچه مذاب جریان داشته باشد. پیش تنظیم دو جریان جوشكارى و سوئیچ آسان بین آن دو در میان جوشكارى در بسیارى از موقعیت هاى اجرایى بسیار مثمر ثمر مى باشد.
قطبیت جوشكارى
قطبیت مستقیم – جریان مستقیم ) ) D.C.S.P-
است كه فرسایش الكترود را كاملاً كاهش مى دهد. چرا كه در قطب آند TIG رایج ترین و مطمئن ترین قطبیت مورد در جوشكارى
(قطعه كار)هفتاد درجه حرارت متمركز مى شود. حوضچه هاى جوش عمیق و باریك، سرعت حركت بالا و مصرف حرارت پایین از دیگر ویژگى هاى این قطبیت مى باشند. براى جوش بیشتر مواد، به جز آلومینیوم ، آلیاژهاى آن و منیزیم، از این قطبیت استفاده مى شود.
قطبیت معكوس – جریان مستقیم ) ) D.C.R.P-
از قطبیت معكوس براى جوشكارى آلیاژهاى داراى یك لایه اكسید نسوز با درجه ذوب بالا در مقایسه با فلزات استفاده مى شود. به
علت افزایش فرسایش الكترود، از جریان بالا استفاده نمى شود
پالس ( قطبیت مستقیم پالس – جریان مستقیم ) D.C.S.P-
برخوردارى از جریان مستقیم پالس، در شرایط اجرایى خاص، باعث كنترل بهینه عرض و عمق حوضچه مذاب مى شود. پالس هاى پیك
قوس را برقرار نگه مى دارد. با این روش اجرایى، مى توان صفحات نازك تر (lb) حوضچه جوش را شكل مى دهند و جریان پایه (lp)
فلزى را بدون دفرمه شدن جوشكارى كرد. ضمن این كه احتمال ایجاد ترك گرم و نفوذ گاز نیز كاهش مى یابد. با افزایش فركانس
قوس نازك تر، متمركزتر و پایدارتر شده و كیفیت جوش روى صفحات نازك فلزى افزایش چشمگیرى مى یابد. ،(MF)
استیل و مس TIG -جوشكارى
فرآیند تیگ، براى جوشكارى فولادهاى آلیاژى و فولاد كربنى مخصوصا در دورهاى اولیه جوشكارى لوله و جوشكارى كه از نماى جوش در آن از
ضرورى است. (D.C.S.P) اهمیت بالایى برخوردار است، مناسب مى باشد.در این حالت استفاده از قطبیت مستقیم
-آماده سازى لبه ها: باید لبه ها به دقت تمیز و آماده جوشكارى شوند.
-انتخاب و آماده سازى الكترود: توصیه مى شود از الكترودهاى تنگستن تریم (% 2 تریم – قرمز رنگ) یا تنگستن سدیم یا تنگستن لانتانیم
با قطرهاى زیر استفاده گردد:
نوك الكترود را باید به حالتى كه در تصویر نشان داده شده، تمیز كرد.
مواد پركننده:
میله هاى مواد پركننده باید داراى خصوصیات مكانیكى قابل مقایسه با فلز پایه باشند. از نوارهایى كه از جنس فلز پایه است استفاده نكنید، چرا كه مى تواند منجر به ورود ناخالصى به كار و كاهش كیفیت جوشكارى شود.
گازهاى محافظ :
معمولاً از آرگون خالص 99/99 % استفاده می شود
اورین الكتریك GTAW منابع تغذیه
اورین الكتریك ، نوآورى اصلى ویژگى هاى خاص و شكل موج مى باشد كه این خصوصیات باعث سهولت AC/DC در دستگاه هاى جدید
اورین الكتریك، قابلیت جوشكارى با جریان AC/DC هر چه بیشتر جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن شده است. تمام منابع تغذیه
موج مربعى را دارا هستند كه این ویژگى باعث ایجاد جوشى تمیزتر و با كیفیت تر مى شود و بدین صورت مقدار جریان الكتریكى AC
تمیزكننده به نسبت جریان الكتریكى جوشكارى، كاهش مى یابد
در حالى كه در دستگاه هاى معمولى، از % 50 جریان براى تمیزكارى و از% 50 جریان براى جوشكارى استفاده مى شود. در دستگاه هاى
اورین الكتریك، از % 35 جریان براى تمیز كارى و % 65 آن براى جوشكارى استفاده مى شود كه حتى این نسبت را نیز با استفاده از
ویژگى بالانس دستگاه هاى اورین الكتریك مى توان تغییر داد. دستگاه هاى جوشكارى موج مربع اورین الكتریك، باعث كاهش حرارت
تورچ و الكترود و افزایش سرعت هاى جوشكارى مى شوند
بهبود خاصیت قوس زنى مى باشد پس از تثبیت قطر الكترود، این تابع، با توجه ، AC/DC دیگر ویژگى پیش بینى شده در دستگاه هاى
به فرآیندهاى مصرفى قبلى، جریان الكتریكى مناسب براى قوس زنى را در اختیار دستگاه قرار مى دهد. این خصوصیت مانع بیش از
حد گرم شدن اتصال و باقى ماندن اثر تنگستن روى قطعه كار شده و سبب افزایش پایدارى قوس مى شود
شما مى توانید شدت قوس را با توجه به شرایط ،AC با استفاده از دیگر خصوصیت دستگاه هاى اورین الكتریك، یعنى تنظیم فركانس
جوشكارى، افزایش یا كاهش دهید. منابع تغذیه اورین الكتریك به منظور تامین كلیه ملزومات جوشكارى با انواع الكترودهاى تنگستن
در رنجهاى متنوع تولید مى گردند. MMA و الكترودهاى روكشدار TIG مذاب
قابلیت هاى ممتاز دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك بدین جا ختم نمى گردند. عملكرد عالى و ثبات دستگاه در هنگام استفاده
مستمر در دماهاى بالا بدلیل استفاده از بهترین مواد و طراحى مناسب، سیستم حفاظتى كامل، قابلیت انتخاب برنامه هاى جوشكارى،
با توجه به جنس مواد جوش، سوئیچ تیگ الكترود، سوئیچ ریموت كنترل وكنترل پیوسته جریان، رگلاتورهاى AC/DC كلید انتخاب حالت
با عملكرد عالى براى پایدارى قوس، امكان جوشكارى با جریان HF پیش جریان و پس جریان، اتصال جوشكارى پیوسته و منقطع ، واحد
ثابت و مستقل از نوسانات جوشكارى، امكان كنترل الكتریكى پالس براى حصول جوش با بهترین كیفیت و چندین و چند قابلیت دیگر،
همگى بر توانمندى و كیفیت دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك صحه مى گذارند
براى اطمینان از عملكرد صحیح دستگاه در انواع شرایط محیطى متفاوت، دستگاه هاى اورین الكتریك تحت انواع آزمایشات و مراقبت
هاى ویژه قرار مى گیرند
معادل استاندارد بین المللى ) EN60974- تمام منابع تغذیه اورین الكتریك در زمینه ایمنى الكتریكى مطابق با استاندارد اروپایى 1
و در زمینه ایمنى عملكرد در هنگام مصرف نیز با EN و در زمینه سازگارى الكترومغناطیسى، با استاندارد اروپایى 50199 ( IEC 974-1
استاندارد هاى اتحادیه اروپا تست و بررسى مى گردند


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:02 ب.ظ

Amazing info. Thank you.
buy levitra levitra 10 mg kopen levitra generic cheap 20mg levitra levitra online buy levitra online levitra 10 mg kopen levitra buy levitra buy levitra generic
Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 09:00 ق.ظ

You stated it exceptionally well!
cialis pills boards cialis generico en mexico cialis bula buy original cialis estudios de cialis genricos cialis para que sirve tesco price cialis canadian drugs generic cialis we choice cialis pfizer india buy name brand cialis on line
Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 05:28 ق.ظ

You explained this adequately!
cialis 5 mg schweiz cialis 30 day trial coupon cialis en 24 hora we choice free trial of cialis acheter cialis meilleur pri cialis dosage amounts buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg uk cialis reviews only now cialis for sale in us
Buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 03:45 ق.ظ

With thanks! A good amount of advice!

canadian cialis cialis arginine interactio cost of cialis cvs acheter du cialis a geneve look here cialis cheap canada cialis manufacturer coupon cialis tablets for sale only now cialis 20 mg link for you cialis price only here cialis pills
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 07:12 ب.ظ

Superb stuff. Regards!
canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy king is trust pharmacy in canada legitimate canadian medications list canada medications buy pharmacy times no 1 canadian pharcharmy online canadian online pharmacies legal canadian pharmacies that ship to us canada medication pharmacy
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:36 ب.ظ

Cheers. A lot of information.

cialis baratos compran uk dosagem ideal cialis buy cialis online cheapest click here to buy cialis female cialis no prescription cialis 5 mg funziona comprar cialis navarr tadalafil 20mg cialis prices in england cialis kamagra levitra
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:29 ق.ظ

Cheers, Loads of tips!

sialis viagra vs cialis vs levitra fast cialis online wow cialis tadalafil 100mg click here cialis daily uk cialis online cialis rckenschmerzen calis cialis 20 mg cost cialis 5mg billiger
canada online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:16 ب.ظ

You've made the point!
aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada best canadian drugstore canadian pharmacies shipping to usa canadian mail order pharmacies most reliable canadian pharmacies prescription drugs without prior prescription canadian online pharmacy best canadian mail order pharmacies online pharmacy
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:29 ق.ظ

Useful forum posts. With thanks!
viagra online rx how can you buy viagra viagra buy online where to purchase viagra online buy cheap viagra online usa buy generic viagra with paypal viagra pharmacy levitra buy viagra low cost lowest price viagra cheap viagra online
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:42 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis savings card we recommend cialis info usa cialis online generic cialis levitra cialis wir preise where cheapest cialis cialis canada cialis kaufen bankberweisung prix de cialis cialis tablets australia
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

You said it very well..
link for you cialis price try it no rx cialis il cialis quanto costa cialis 5mg billiger recommended site cialis kanada cialis prezzo al pubblico cialis daily cialis kamagra levitra cialis 20 mg cialis side effects
https://www.cialispascherfr24.com/generic-cialis-30/
سه شنبه 16 مرداد 1397 03:23 ق.ظ
Just as it is very important scratch when someone feels itching; it is also crucial that you make love when one feels
the impulse to accomplish it. Second, as soon as your child misbehaves even during spite of
there being clear consequences, how should a parent react.

Believing your penis size is inadequate can negatively affect your
confidence and passion in love-making; and this can ultimately affect your relationship.
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:29 ب.ظ

Superb content. Thank you.
cialis reviews we recommend cialis info cialis per paypa enter site natural cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 200 dollar savings card tadalafil generic overnight cialis tadalafil cost of cialis cvs cialis generique 5 mg
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:01 ق.ظ

Fantastic material, Kudos.
where to buy viagra without a prescription where to buy viagra with prescription buy viagra online with paypal where can i buy viagra without buy pfizer viagra buy viagra online safely online viagra usa buy viagra super active viagra online canadian pharmacy viagra buy viagra pharmacy viagra
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 11:42 ب.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
cialis for sale prix de cialis link for you cialis price cialis et insomni cialis sale online cialis online click here cialis daily uk generic for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis from canada
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 09:43 ب.ظ

You actually stated it superbly!
canadian cialis precios de cialis generico prices on cialis 10 mg cialis generic tadalafil buy generic cialis pill online cialis 5 mg effetti collateral we choice cialis uk generic cialis pro prezzo cialis a buon mercato cialis professional yohimbe
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:20 ق.ظ

Excellent tips. Thank you.
if a woman takes a mans cialis cialis efficacit the best choice cialis woman look here cialis order on line only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis cialis 5mg prix if a woman takes a mans cialis tarif cialis france 40 mg cialis what if i take
Why does it hurt right above my heel?
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:59 ب.ظ
Thanks , I've recently been searching for info approximately this topic for ages and yours
is the greatest I've discovered so far. But, what in regards to
the bottom line? Are you certain in regards to the source?
Can Pilates make you look taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:33 ب.ظ
Hiya very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
I'll bookmark your web site and take the feeds also? I'm glad
to find a lot of useful information right here in the post,
we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
What is the Ilizarov method?
شنبه 14 مرداد 1396 06:28 ب.ظ
Greetings I am so happy I found your site, I really found you by mistake, while I
was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just
like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do keep up the great jo.
harriettnayes.wordpress.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 06:22 ق.ظ
Do you have a spam issue on this website; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange techniques
with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.
Clemmie
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to
create a top notch article… but what can I say… I procrastinate a
whole lot and never manage to get anything done.
std clinic near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:59 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه
حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط
برای کوتاه در حالی که. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع
که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان مجذوب.
Sasha
جمعه 22 اردیبهشت 1396 11:57 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.

I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads super quick for me
on Opera. Excellent Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر