تبلیغات
جوشکاری - جوشکاری تیگ


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

جوشکاری تیگ

نوشته شده توسط:محمد گل گل جم
دوشنبه 27 آذر 1391-01:59 ب.ظ

در جوشكارى قوسى گاز خنثى با الكترود تنگستن یا به عبارتى جوشكارى
قوس الكتریكى بین الكترود غیر مصرفى و قطعه كار پدید مى آید. جوشكارى
با ذوب شدن لبه قطعات كار توسط قوس و در صورت نیاز استفاده از سیم
برقرار (HF) جوش، انجام مى شود. در این فرآیند، قوس با تخلیه فركانس بالا
مى شود، اما در دستگاه هاى طراحى شده عمل ایجاد قوس با تخلیه الكتریكى
ولتاژ بالا صورت مى گیرد تا میزان تداخل امواج الكترو مغناطیسى به حداقل
برسد. این عمل باعث یونیزه شدن محیط گازى اطراف قوس و جارى شدن جریان
الكتریكى مى شود. با برقرارى اتصال بین الكترود و قطعه كار بصورت استارت
نیز مى توان قوس را فعال نمود. براى جلوگیرى از صدمه دیدن الكترود، LIFT
هنگام اتصال الكترود و قطعه كار، جریان الكتریكى را كاهش مى دهند
براى جوشكارى در تمام موقعیت ها مناسب است و از آن TIG فرآیند
مى توان براى جوشكارى ورقه هاى نازك چند میلیمترى و كمتر نیز استفاده
سهولت كنترل قوس، وجود یك ،TIG نمود. از ویژگى هاى قابل توجه فرآیند
منبع حرارتى قدرتمند و متمركز و همچنین قابلیت كنترل آسان مقدار مواد
فرآیندى ایده TIG ، افزودنى در طول جوشكارى مى باشد. با توجه به این مزایا
آل براى كاربردهاى ظریف و دقیق روى فلزاتى با ضخامت هاى متنوع، جوشكارى
در شرایط خاص و جوشكارى داخل لوله مى باشد
جریان متناوب از AC جریان مستقیم و -DC به لطف وجود قابلیت انتخاب نیروى
براى جوشكارى هر نوع فلزى مى توان استفاده كرد. جریان مستقیم رایج TIG
و مناسب ترین جریان براى انواع فلزات TIG ترین جریان مصرفى در فرآیند
آهنى از قبیل آلیاژهاى منیزیم ، تیتانیوم ، مس و نیكل مى باشد.
به منظور افزایش قابلیت تطبیق پذیرى فرآیند با انواع فلزات ، با استفاده
از تنظیمات ویژه اى، مى توان جریان الكتریكى را به نحوه دلخواه تغییر داد.
تنظیم توابع و پارامترهاى جوشكارى در انواع فرآیندها و كاربردها استفاده
مى شود. توابعى چون جریان ثابت، جریان پالس ، جوشكارى 2 یا 4 مرحله اى
سطحى،شیب صعودى و نزولى جریان، پیش گاز، پس گاز و سایر موارد. از
اغلب براى جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن استفاده AC - جریان متناوب
اكثراً داراى موج سینوسى شكل مى باشد كه در آن نیمه AC مى شود. جریان
مثبت موج وارد اكسید آلومینیوم شده و نیمه منفى موج فرآیند جوشكارى را
اجرا می کند

 
 
 
 
 

جوشكارى تیگ GTAW “TIG”
مبناى فرآیند TIG (Tungsten Inert Gas)حضور دائمى قوس الكتریكى میان الكترود غیرمصرفى و قطعه كار مى باشد. تنگستن غیرمصرفى یا تنگستن خالص، آلیاژى با نقطه ذوب حدود3370 درجه سانتیگراد است؛ حوضچه مذاب نیز توسط گاز خنثى مانند آرگون محافظت مى شود.براى ممانعت از ورود تنگستن به اتصالات، الكترود هرگز نباید با قطعه كار تماس مستقیم داشته باشد. به همین خاطر معمولاً منابع تغذیه این فرآیند، مجهز به یك وسیله قوس زنى هستند كه میان نوك الكترود و قطعه كار عملیات تخلیه الكتریكى ولتاژ بالا فركانس بالا را انجام مى دهد. بنابراین فضاى گازى اطراف قوس یونیزه شده و قوس بدون هیچ گونه اتصال بین قطعه كار و الكترود ایجاد شده و برقرار مى ماند.براى كاهش آلودگى تنگستنى، استارت را به شیوه دیگرى نیز مى توان انجام داد. در این شیوه كه به آن Lift Arc مى گویند به فركانس بالا نیاز نیست. تنها كافى است یك اتصال كوتاه اولیه با جریان پایین، بین الكترود و قطعه كار ایجاد شود. بعد با بالا بردن الكترود، قوس ایجاد شده و جریان تا رسیدن به مقادیر از پیش تنظیم شده بالا مى رود.بسیار مهم است كه براى افزایش كیفیت جوشكارى در انتهاى درز، شیب نزولى جریان به دقت كنترل شود. همچنین ضرورى است كه بعد از خاموش شدن قوس، گاز تنگستن كماكان به مدت چند ثانیه در حوضچه مذاب جریان داشته باشد. پیش تنظیم دو جریان جوشكارى و سوئیچ آسان بین آن دو در میان جوشكارى در بسیارى از موقعیت هاى اجرایى بسیار مثمر ثمر مى باشد.
قطبیت جوشكارى
قطبیت مستقیم – جریان مستقیم ) ) D.C.S.P-
است كه فرسایش الكترود را كاملاً كاهش مى دهد. چرا كه در قطب آند TIG رایج ترین و مطمئن ترین قطبیت مورد در جوشكارى
(قطعه كار)هفتاد درجه حرارت متمركز مى شود. حوضچه هاى جوش عمیق و باریك، سرعت حركت بالا و مصرف حرارت پایین از دیگر ویژگى هاى این قطبیت مى باشند. براى جوش بیشتر مواد، به جز آلومینیوم ، آلیاژهاى آن و منیزیم، از این قطبیت استفاده مى شود.
قطبیت معكوس – جریان مستقیم ) ) D.C.R.P-
از قطبیت معكوس براى جوشكارى آلیاژهاى داراى یك لایه اكسید نسوز با درجه ذوب بالا در مقایسه با فلزات استفاده مى شود. به
علت افزایش فرسایش الكترود، از جریان بالا استفاده نمى شود
پالس ( قطبیت مستقیم پالس – جریان مستقیم ) D.C.S.P-
برخوردارى از جریان مستقیم پالس، در شرایط اجرایى خاص، باعث كنترل بهینه عرض و عمق حوضچه مذاب مى شود. پالس هاى پیك
قوس را برقرار نگه مى دارد. با این روش اجرایى، مى توان صفحات نازك تر (lb) حوضچه جوش را شكل مى دهند و جریان پایه (lp)
فلزى را بدون دفرمه شدن جوشكارى كرد. ضمن این كه احتمال ایجاد ترك گرم و نفوذ گاز نیز كاهش مى یابد. با افزایش فركانس
قوس نازك تر، متمركزتر و پایدارتر شده و كیفیت جوش روى صفحات نازك فلزى افزایش چشمگیرى مى یابد. ،(MF)
استیل و مس TIG -جوشكارى
فرآیند تیگ، براى جوشكارى فولادهاى آلیاژى و فولاد كربنى مخصوصا در دورهاى اولیه جوشكارى لوله و جوشكارى كه از نماى جوش در آن از
ضرورى است. (D.C.S.P) اهمیت بالایى برخوردار است، مناسب مى باشد.در این حالت استفاده از قطبیت مستقیم
-آماده سازى لبه ها: باید لبه ها به دقت تمیز و آماده جوشكارى شوند.
-انتخاب و آماده سازى الكترود: توصیه مى شود از الكترودهاى تنگستن تریم (% 2 تریم – قرمز رنگ) یا تنگستن سدیم یا تنگستن لانتانیم
با قطرهاى زیر استفاده گردد:
نوك الكترود را باید به حالتى كه در تصویر نشان داده شده، تمیز كرد.
مواد پركننده:
میله هاى مواد پركننده باید داراى خصوصیات مكانیكى قابل مقایسه با فلز پایه باشند. از نوارهایى كه از جنس فلز پایه است استفاده نكنید، چرا كه مى تواند منجر به ورود ناخالصى به كار و كاهش كیفیت جوشكارى شود.
گازهاى محافظ :
معمولاً از آرگون خالص 99/99 % استفاده می شود
اورین الكتریك GTAW منابع تغذیه
اورین الكتریك ، نوآورى اصلى ویژگى هاى خاص و شكل موج مى باشد كه این خصوصیات باعث سهولت AC/DC در دستگاه هاى جدید
اورین الكتریك، قابلیت جوشكارى با جریان AC/DC هر چه بیشتر جوشكارى آلومینیوم و آلیاژهاى آن شده است. تمام منابع تغذیه
موج مربعى را دارا هستند كه این ویژگى باعث ایجاد جوشى تمیزتر و با كیفیت تر مى شود و بدین صورت مقدار جریان الكتریكى AC
تمیزكننده به نسبت جریان الكتریكى جوشكارى، كاهش مى یابد
در حالى كه در دستگاه هاى معمولى، از % 50 جریان براى تمیزكارى و از% 50 جریان براى جوشكارى استفاده مى شود. در دستگاه هاى
اورین الكتریك، از % 35 جریان براى تمیز كارى و % 65 آن براى جوشكارى استفاده مى شود كه حتى این نسبت را نیز با استفاده از
ویژگى بالانس دستگاه هاى اورین الكتریك مى توان تغییر داد. دستگاه هاى جوشكارى موج مربع اورین الكتریك، باعث كاهش حرارت
تورچ و الكترود و افزایش سرعت هاى جوشكارى مى شوند
بهبود خاصیت قوس زنى مى باشد پس از تثبیت قطر الكترود، این تابع، با توجه ، AC/DC دیگر ویژگى پیش بینى شده در دستگاه هاى
به فرآیندهاى مصرفى قبلى، جریان الكتریكى مناسب براى قوس زنى را در اختیار دستگاه قرار مى دهد. این خصوصیت مانع بیش از
حد گرم شدن اتصال و باقى ماندن اثر تنگستن روى قطعه كار شده و سبب افزایش پایدارى قوس مى شود
شما مى توانید شدت قوس را با توجه به شرایط ،AC با استفاده از دیگر خصوصیت دستگاه هاى اورین الكتریك، یعنى تنظیم فركانس
جوشكارى، افزایش یا كاهش دهید. منابع تغذیه اورین الكتریك به منظور تامین كلیه ملزومات جوشكارى با انواع الكترودهاى تنگستن
در رنجهاى متنوع تولید مى گردند. MMA و الكترودهاى روكشدار TIG مذاب
قابلیت هاى ممتاز دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك بدین جا ختم نمى گردند. عملكرد عالى و ثبات دستگاه در هنگام استفاده
مستمر در دماهاى بالا بدلیل استفاده از بهترین مواد و طراحى مناسب، سیستم حفاظتى كامل، قابلیت انتخاب برنامه هاى جوشكارى،
با توجه به جنس مواد جوش، سوئیچ تیگ الكترود، سوئیچ ریموت كنترل وكنترل پیوسته جریان، رگلاتورهاى AC/DC كلید انتخاب حالت
با عملكرد عالى براى پایدارى قوس، امكان جوشكارى با جریان HF پیش جریان و پس جریان، اتصال جوشكارى پیوسته و منقطع ، واحد
ثابت و مستقل از نوسانات جوشكارى، امكان كنترل الكتریكى پالس براى حصول جوش با بهترین كیفیت و چندین و چند قابلیت دیگر،
همگى بر توانمندى و كیفیت دستگاه هاى تیگ اورین الكتریك صحه مى گذارند
براى اطمینان از عملكرد صحیح دستگاه در انواع شرایط محیطى متفاوت، دستگاه هاى اورین الكتریك تحت انواع آزمایشات و مراقبت
هاى ویژه قرار مى گیرند
معادل استاندارد بین المللى ) EN60974- تمام منابع تغذیه اورین الكتریك در زمینه ایمنى الكتریكى مطابق با استاندارد اروپایى 1
و در زمینه ایمنى عملكرد در هنگام مصرف نیز با EN و در زمینه سازگارى الكترومغناطیسى، با استاندارد اروپایى 50199 ( IEC 974-1
استاندارد هاى اتحادیه اروپا تست و بررسى مى گردند


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Fit Body Keto Weight Loss
چهارشنبه 16 مرداد 1398 07:05 ق.ظ
Would love to forever get updated great blog!
Dura Burn Keto Reviews
پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:56 ق.ظ
I used to be recommended this blog by means of my
cousin. I'm now not positive whether or not this submit is written via him as nobody else recognise such unique about my trouble.

You're incredible! Thanks!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:31 ب.ظ

Amazing a lot of great material.
canada pharmaceuticals online canada vagra drugstore online shopping northwest pharmacy canada prescriptions from canada without best canadian pharmacy buy vistagra online safe canadian discount pharmacies in canada northwest pharmacy canada canadian drugstore
tuanielhnhwxm
دوشنبه 7 مرداد 1398 06:02 ب.ظ
qvtducnmyajh order viagra https://www.kickstarter.com/profile/86461431/about - canadian cialis order viagra online <a href="http://respond24.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=138388">viagra canada pharmacy</a>
hsanielbwldef
دوشنبه 10 تیر 1398 11:12 ق.ظ
dsqazncvtexj cost viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>best price for generic cialis</a> viagra generic <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian rx drug store viagra is safe</a>
cheap celias
https://www.eventbrite.com/o/who-hold-thought-medbox-the-beginning-of-marijuana-vending-machines38-23376490951
چهارشنبه 5 تیر 1398 10:10 ق.ظ
It's difficult to find well-informed people in this particular topic, but you seem like you know what you're talking about!

Thanks
http://ity.im/pxI9N
چهارشنبه 5 تیر 1398 08:09 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
I'm having some small security issues with my latest website and I would like to find something more safe.
Do you have any recommendations?
https://thinfi.com/b4z3
چهارشنبه 5 تیر 1398 07:32 ق.ظ
I have learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

I surprise how a lot attempt you put to create any such fantastic informative site.
https://my.getjealous.com/medinaabbott7
چهارشنبه 5 تیر 1398 05:37 ق.ظ
Loving the information on this website, you have done great job on the content.
http://roche06tucker.jigsy.com/entries/general/Cannabis-Increases-Vehicle-Accidents
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:10 ق.ظ
I am continually browsing online for articles that can benefit me.
Thank you!
https://www.inventables.com/users/emersonjones4153
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:08 ق.ظ
I like this site very much so much wonderful info.
qsanielqeywbt
دوشنبه 3 تیر 1398 10:42 ق.ظ
vxxnebmcaafr canada viagra generic http://canadaviagravscialis.com/ - cialis online in canada alcohol and viagra <a href="http://northwestpharmaciest.com/">rating online pharmacy for cialis</a>
Cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 08:11 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
tadalafil 20 mg cialis dosage acquistare cialis internet cialis para que sirve cialis bula cialis dose 30mg click here to buy cialis cialis sale online cialis australian price cialis tadalafil online
cialis on line no pres
یکشنبه 2 تیر 1398 04:14 ب.ظ

Kudos! I value it!
cialis italia gratis comprar cialis navarr order generic cialis online cialis patent expiration click now cialis from canada buy cheap cialis in uk tesco price cialis cialis generic availability cialis rckenschmerzen cialis prezzo in linea basso
http://inogted.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:40 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam canadian discount cialis comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis the best choice cialis woman cialis tadalafil online effetti del cialis warnings for cialis cialis with 2 days delivery
order cialis without a prescription
شنبه 1 تیر 1398 08:38 ق.ظ

This is nicely expressed. !
buying brand cialis online buy cialis online nz buy cialis online legal generic cialis at walmart buy cialis uk no prescription cialis 200 dollar savings card how does cialis work cialis flussig costo in farmacia cialis buy cialis online
cialis from walmart
جمعه 31 خرداد 1398 12:51 ق.ظ

Wonderful material. Cheers!
cialis 30 day sample only now cialis for sale in us purchasing cialis on the internet cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra cialis 30 day sample cialis online holland cialis uk overnight cialis tadalafil buy cialis uk no prescription
http://dervapon.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:07 ق.ظ

Perfectly expressed indeed! .
cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris free generic cialis cialis dosage 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis in vietnam cialis sale online cialis e hiv achat cialis en itali online cialis
http://enprober.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:41 ب.ظ

Kudos. I enjoy this!
click now buy cialis brand we use it cialis online store price cialis per pill cialis 05 only now cialis for sale in us cialis generico in farmacia interactions for cialis prix de cialis tadalafilo cialis cuantos mg hay
http://horala.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
only best offers cialis use viagra vs cialis cialis daily reviews ou acheter du cialis pas cher cialis usa cost cialis 20 mg cut in half cialis 5 effetti collaterali wow look it cialis mexico cialis usa cost cialis generika
http://milgeode.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:20 ب.ظ

Fantastic information. Thanks a lot.
try it no rx cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen wo warnings for cialis cialis canada on line cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis in sconto cialis online napol click now buy cialis brand
http://poundepal.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:08 ق.ظ

Superb material. Cheers.
cialis prices venta de cialis canada buying cialis on internet cialis daily dose generic cialis for bph cialis mit grapefruitsaft cialis pas cher paris cialis preise schweiz cialis australian price cialis manufacturer coupon
http://siopregip.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:49 ب.ظ

You actually stated it fantastically.
cialis generico in farmacia the best site cialis tablets buy cialis online cheapest we like it safe cheap cialis cialis preise schweiz online prescriptions cialis cialis en 24 hora we recommend cialis best buy best generic drugs cialis brand cialis generic
how to buy cialis online usa
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:10 ق.ظ

You actually stated this adequately.
weblink price cialis costo in farmacia cialis cialis wir preise walgreens price for cialis legalidad de comprar cialis cialis diario compra cialis daily new zealand cialis name brand cheap if a woman takes a mans cialis cialis in sconto
http://dreamedun.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:28 ب.ظ

Terrific tips. With thanks.
sialis enter site natural cialis estudios de cialis genricos enter site very cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis prices cipla cialis online american pharmacy cialis low dose cialis blood pressure cialis 20mg
buy cialis uk
شنبه 25 خرداد 1398 12:07 ق.ظ

Thank you! I enjoy this!
cialis 20 mg effectiveness cialis arginine interactio warnings for cialis acheter cialis meilleur pri cialis free trial venta de cialis canada cialis reviews cialis 50 mg soft tab cialis 30 day sample cialis kaufen
cialis pills boards
جمعه 24 خرداد 1398 09:54 ق.ظ

Wonderful stuff. With thanks.
cialis free trial cialis venta a domicilio how much does a cialis cost online cialis generic cialis review uk cialis et insomni cialis prices in england where do you buy cialis buy cialis online cialis coupons
http://staminim.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:23 ب.ظ

Thanks, Excellent stuff!
cialis authentique suisse cialis daily reviews cialis kamagra levitra cialis canada on line venta de cialis canada wow cialis 20 comprar cialis navarr cialis para que sirve callus best generic drugs cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:12 ق.ظ

Amazing all kinds of great data.
rezeptfrei cialis apotheke female cialis no prescription order cialis from india preis cialis 20mg schweiz generic cialis pro cialis authentique suisse cialis pas cher paris cialis kaufen tadalafil 20 mg i recommend cialis generico
http://pixicbzu.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:08 ب.ظ

Whoa loads of fantastic knowledge!
we like it cialis price 40 mg cialis what if i take cialis lilly tadalafi get cheap cialis cialis 20 mg cialis super acti cialis 5 mg cialis 5 mg para diabeticos canadian drugs generic cialis cialis mit grapefruitsaft
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30